Tisk  |    Mapa webu  |    Přihlášení do systému
česky     english     |    18. 10. 2019

Úvod  >  Produkty  >  Oracle Agile  >  Funkce  >  Více o Oracle Agile e6

Oracle Agile - Funkce Oracle Agile e6

Oracle Agile e6 (dříve EIGNER PLM) podporuje celý životní cyklus výrobku se speciálním zaměřením na podporu projektování a konstrukčního vývoje a to i v rámci distribuovaných inženýrských týmů. Je určen pro vývoj velmi komplexních výrobků v oblasti automobilového, leteckého a zbrojního průmyslu a v oblasti energetického a těžkého strojírenství. Silnou stránkou tohoto řešení jsou integrace na prakticky všechny používané mechanické i elektrotechnické CAx systémy.

Základní vlastnosti řešení - modulární PLM systém:

 • správa, plánování a řízení projektů včetně zdrojů
 • definice specifikací, položek a kusovníků, technologických postupů a jejich operací, nářadí/nástrojů; organizace vývojových informací s pomocí skupinových technologií (klasifikace)
 • bezpečná a škálovatelná správa dokumentace s možností distribuce mezi více lokalitami, správou přístupů s historií včetně řízení verzí
 • integrace se širokou škálou vývojových aplikací včetně MS Office a ECAD/EDA systémů, nevyjímaje MCAD aplikace a prohlížeče
 • automatizace veškerých procesů umožňující urychlení schvalovací a změnová řízení; správa vnitropodnikových procesů; workflow
 • podpora vnitropodnikových směrnic a směrnic jakosti dle ISO
 • přenos produktových informací obousměrným rozhraním do okolních systémů - PPS/MRP/ERP, plot-management, finanční/controlingové systémy

Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů:

 • inženýrská spolupráce na všech úrovních propojení - CSCW
 • (Computer Supported Cooperative Work)
 • globální spolupráce firem jak v oblasti zákaznické (napojení na CRM systémy), tak i partnerské a dodavatelské (SCM)
 • přístup k elektronickým katalogům dodavatelů a propojení se systémy CSM (Component Supplier Management)
 • standardy pro výměnu dat (STEP, XML, a další..)
 • integrace moderních komunikačních nástrojů (MS NetMeeting)
 • zajištění vyšší bezpečnosti komunikace, sdílení informací apod.
 • zapojení do elektronického obchodování (B2B)
 • využití aktuálních způsobů zajištění bezpečnosti dat (kryptování, elektronický podpis)

Rozšířená správa výrobkových dat a konfigurační management:

 • zajištění shody s různými národními legislativami pomocí sofistikované správy konfigurací (řízení dle data platnosti, sériových čísel, ...) včetně řízení variant
 • integrovaná vizualizace a poznámkování

Správa potřeb a požadavků zákazníků:

 • nástroj pro efektivní rozhodování, který integruje informace marketingové a výrobkové (vývoj, provoz, kvalita) s požadavky od zákazníků

Správa portfolia výrobků:

 • modul optimalizace nákladů na vývoj, maximalizace využití zdrojů v rámci různých vývojových programů

Údržba, opravy a generální opravy:

 • plánování a evidence aktivit údržby a služeb s auditem mezi fázemi výrobku "jak dodáno" a aktuální "servis" včetně zpětné vazby do oddělení vývoje, obchodu a marketingu

Popis systému Oracle Agile e6 PLM

Systém Oracle Agile e6 (dříve EIGNER PLM) poskytuje komplexní řešení pro tvorbu, správu a distribuci veškerých dat produktu v průběhu celého jeho životního cyklu včetně procesních informací s ním souvisejících. V rámci nasazení systému jsou nastaveny takové procesy a průběhy jednotlivých objektů (dokumentace, projekty, součásti/kusovníky) aby odpovídali jednotlivým legislativním potřebám (ISO, FDA, a jiné) dané organizace.

Modulárnost a konfigurovatelnost vlastního systému zasahuje a pokrývá i oblasti řízení dodavatelských řetězců, distribuované řešení vlastního systému či databází, plánování procesů, správu konfigurací produktu, digitální podpis, atd. Provázanost s okolním informačním prostředím organizace (CAx aplikace, PPS/MRP/ERP, plot-management) je zajištěno standardními nebo zákaznickými moduly systému - integrace na míru vytvořené přímo společností TD-IS. V rámci modularity systému byly doplněny možnosti využití některých modulů (portfolio výrobků, potřeby a požadavky zákazníků, konfigurační managemnt, ...) z produktové sady Oracle Agile 9 s dalším rozšiřováním této dostupnosti v budoucnu.

Oracle Agile e6 je systém klient/server se všemi výhodami této architektury. Aplikační a souborový server systému stejně jako i klienti jsou dostupné pro platformu Windows i pro různé typy operačních systémů UNIX (HP-UX, IRIX, AIX, Solaris, Digital Unix, Linux). Databázový server (MS SQL Server, Oracle) může běžet na kterémkoliv operačním systému, pro který je určen. Uživatelé přistupující vzdáleně k systému využívají plnohodnotný webovský klient.

Spolupráce uživatelů a změnové řízení, správa verzí, procesů (workflow) a plánování projektů

Systém Oracle Agile e6 umožňuje oprávněným uživatelům současnou práci s veškerými informacemi/daty v průběhu jejich tvorby či změnování. Disponuje schvalovacím a změnovým řízením s nesmazatelným zápisem příslušných akcí do historie dokumentu.

Plnohodnotné workflow umožňuje definici (grafické modelování) a sledování jednotlivých procesů v časovém a organizačním rámci. Pružná definice procesu zahrnuje logická rozdělení a sjednocení operací pro paralelní, alternativní a větvení jeho celku nebo části. Opakované procesy mohou být odvozeny od procesních šablon, náhodné procesy mohou být vytvořeny pro speciální případy. Workflow umožňuje automatizovat a aktivně řídit obchodní procesy. Automatizací rutinních úkolů se zvýší efektivita práce a zoptimalizuje se tok informací v organizaci.

V oblasti plánování a řízení projektů je k dispozici řada nástrojů (definice termínů, způsoby plánování) se snadnou strukturizací informací v rámci projektů, definice zdrojů, kalkulačních tabulek a nákladových středisek. Výsledkem je pak přehledné grafické zobrazení vytíženosti zdrojů, kalendáře a tiskové výstupy.

Otevřenost systému Oracle Agile e6, integrace na externí aplikace a systémy

Široká škála rozhraní umožňuje Oracle Agile e6 přímo integrovat s různými aplikacemi pracujícími na rozličných typech operačních systémů - například CAD systémy AutoCAD, Microstation, CATIA, Ruplan, Euclid, Pro/ENGINEER, Unigraphics, Inventor, dále DTP produkty a kancelářské aplikace MS Office. Přímá komunikace v rámci těchto aplikací s Oracle Agile e6 umožňuje centrální správu dokumentace vznikající v různých odděleních společnosti. Nejčastěji používané funkce jsou pak uživateli okamžitě dostupné v aplikačním menu - zobrazení a editace dokumentu, jeho vytvoření a uložení, u CAD aplikací aktualizace informací v rohovém razítku dle atributů uložených v systému EIGNER PLM, práce s externími referencemi či strukturami modelů, generování položek a kusovníku.

Pro ostatní externí aplikace a prohlížeče se využívá tzv. nepřímé integrace, umožňující prohlížení, editaci a ukládání dokumentů/souborů do systému Oracle Agile e6. Externími prohlížeči (Eroiica, SpinFire, …) lze prohlížet vektorové (3D i 2D) i rastrové dokumenty s možností zvětšování, zmenšování, rotace, výřezu a poznámkování.

Protože Oracle Agile e6 pracuje nad databázovým strojem, není problém zajistit obousměrnou výměnu informací mezi informačním systémem a systémem Oracle Agile e6. Systém disponuje řadou standardních rozhraní na podnikové informační systémy (SAP, BaaN, Oracle), nicméně Technodat má i značné zkušenosti s vývojem takového rozhraní dle požadavků zákazníka (ŠKODA POWER, MESIT, OEZ, BOMAR,...).

Kontaktovat naši zákaznickou podporu.

AirGas, Dodavatel součástí fluidních systémů v nejvyšší kvalitě

Aktuálně

Využíjte naší nabídku,jako vždy - jen pár dní, na nákup za výhodné ceny. Sleva 25% platí u pronájmu licencí na 3 roky a 20% u jedn...
celý text  |  16. 10. 2019       
I v září jsme pro vás připravili cenovou nabídku, jak ušetřit při nákupu vašich oblíbených produktů. Sleva 20 % u pronájmu licencí na...
celý text  |  24. 09. 2019       
S radostí oznamujeme, že jsme se stali partnerem světoznámé firmy Infor. Produktové portfólio ERP systémů rozšiřujeme o produkt INFO...
celý text  |  28. 08. 2019       
Opět tu pro vás máme nabídku, jak ušetřit při nákupu vašich oblíbených produktů. Sleva 20 % u pronájmu licencí na 1 a 3 roky pro ty...
celý text  |  26. 08. 2019       
Vážení zákazníci a zájemci o moderní univerzální technický prohlížeč, 2D a 3D dat od společnosti Oracle AutoVue , máme pro vás seznam no...
celý text  |  07. 08. 2019       
všechny aktuality

Přístupy

dnešní návštěvy: 223
stránky již navštívilo 547910 uživatelů
Top Rating / TD-IS

TD-IS  TD-IS  TD-IS  TD-IS

Úvod  .  O společnosti  .  Produkty  .  Kontakty  .  Zaměstnání  |  Mapa webu
stáhnout program TeamViewer
Zpět nahoru