Tisk  |    Mapa webu  |    Přihlášení do systému
česky     english     |    18. 11. 2018

Úvod  >  Produkty  >  POHODA  >  Neekonomické produkty

POHODA - neekonomické produkty

Personalistika a mzdy PAMICA
Personalistika a mzdy PAMICA je profesionální nástroj na vedení agend personalistiky, pracovních poměrů a zpracování mezd zaměstnanců. Ocení ji všechny organizace postupující podle zákoníku práce, zejména živnostníci a společnosti, kteří při zpracování mezd využívají složitějších mzdových postupů pro nerovnoměrné nebo turnusové rozvrhy pracovní doby, souběhy pracovních poměrů nebo členění mzdových nákladů. Mzda každého zaměstnance se v programu PAMICA skládá z neomezeného počtu složek mzdy a nepřítomnosti, které mohou být vedle jiných způsobů vytvořeny také importem z docházkového nebo výrobního systému. PAMICA najde uplatnění u uživatelů systému POHODA nebo jiného ekonomického systému. Je možné ji používat i bez vazby na ekonomický systém, např. ke zpracování mezd na zakázku pro neomezený počet firem. K dispozici je ve čtyřech variantách podle maximálního počtu zaměstnanců v každé zpracovávané firmě.


Personalistika a mzdy PAMICA SQL
Personalistika a mzdy PAMICA SQL je profesionální nástroj na vedení agend personalistiky, pracovních poměrů a zpracování mezd zaměstnanců postavený na technologii klient-server, která zvyšuje výkon systému a bezpečnost dat a umožňuje zpracování velkého množství dat a souběžnou práci většího počtu uživatelů. Systém PAMICA SQL ocení všechny organizace postupující podle zákoníku práce a zejména ti živnostníci a společnosti, kteří při zpracování mezd využívají složitějších postupů pro nerovnoměrné rozvrhy pracovní doby, souběhy pracovních poměrů, členění mzdových nákladů atd. Mzdu program PAMICA SQL skládá ze složek mzdy a nepřítomnosti, které mohou být vytvořeny také importem z docházkového systému. PAMICA SQL najde uplatnění u uživatelů systému POHODA nebo jiného systému. Je možné ji používat i bez vazby na ekonomický systém, např. ke zpracování mezd na zakázku pro neomezený počet firem. K dispozici je ve třech variantách podle maximálního počtu zaměstnanců v každé firmě.


Kniha jízd a cestovní náhrady GLX
Kniha jízd a cestovní náhrady GLX zajišťuje vedení knihy jízd a zpracování tuzemských a zahraničních cestovních příkazů i zpracování dalších údajů souvisejících s provozem vozidel. Program je možné využít pro evidenci jízd, cestovních náhrad, servisních výdajů, při zpracování elektronicky dodávaných přehledů transakcí z CCS karet, k rekonstrukci knihy jízd či jako podklad ke zpracování přiznání k dani silniční.

Základem programu GLX je kniha jízd, která umožňuje vedení knihy jízd pro firemní i soukromá vozidla. Kniha jízd nabízí např. vkládání jízd dle kalendáře, rekonstrukci knihy jízd, využití mapy České republiky, vytvoření knihy jízd z cestovních příkazů.


Program TAX
Program TAX je komplexním řešením pro daňové poplatníky i daňové poradce. Místo nepřehledného mnohastránkového tiskopisu se k vyplnění nabízí jen několik polí s automatickými výpočty a kontrolami. Program zpřístupňuje jen potřebné části přiznání na základě zodpovězených otázek v úvodním nastavení. Většinu údajů přiznání není potřeba vyplňovat ručně, protože program TAX umožňuje jejich automatické načtení z daňové evidence nebo účetnictví přímo z ekonomicko-informačního systému POHODA.

Program TAX umožňuje zpracování většiny typů daňových přiznání, včetně přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Navíc umožňuje ruční vyplnění rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích pro podnikatelské a neziskové organizace, které je možné využít pro poplatníky, jimž není vedeno účetnictví v programu POHODA.

Program TAX obsahuje tiskopis daňového přiznání i potřebné přílohy a přehledy. Vybrané typy přiznání je možné exportovat do příslušného formátu definovaného MFČR a následně odeslat v elektronické podobě.


WINLEX
WINLEX je právní systém obsahující klíčové zákony a související právní předpisy České republiky především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva. Obsažené zákony, vyhlášky, nařízení vlády a pokyny ministerstva financí jsou uvedeny v úplném a aktuálním znění, jsou doplněny kvalifikovanými komentáři, výběrem z judikatury, nejdůležitějšími předpisy EU a vzory nejčastěji používaných smluv.

WINLEX obsahuje přes 4000 úplných textů předpisů, 1 000 komentářů judikátů, 92 tematických oblastí, 27 vzorů obchodních smluv, 100 000 hypertextových odkazů. Program je pravidelně několikrát do roka aktualizován týmem odborníků na oblast obchodního, pracovního a občanského práva, aby nebylo nutné sledovat legislativní proces a vždy bylo k dispozici aktuální znění předpisů.


Domácí účetnictví FILIP
Domácí účetnictví FILIP je softwarový produkt umožňující evidenci finančních prostředků, movitého i nemovitého majetku či investic. Poskytuje aktuální i zpětný přehled o příjmech a výdajích a spotřebě energií, umožňuje vést katalogy domácích sbírek, evidenci portfolií cenných papírů, všech možných typů smluv, které se týkají uzavřených pojištění, hypoték, půjček či nájemného a přehled splátkových kalendářů k příslušným smlouvám. Obsahuje komfortní adresář a možnost zaznamenávání úkolů, poznámek, osobních údajů, telefonních čísel apod.

Kromě vlastní domácnosti lze odděleně vést např. domácnost rodiny dětí nebo rodičů, kteří žijí v samostatném bytě rodinného domu. Samostatná účetnictví lze založit také pro významné projekty, např. stavbu domu. V programu je možné zvolit období a pracovat buď v jednom konkrétním roce, nebo ve všech letech dohromady.


Překladové slovníky
Překladové slovníky na CD-ROM jsou užitečným pomocníkem pro domácí či profesionální využití a pro každého, kdo studuje nebo používá angličtinu. Slovníky PRODICT mají nejen rozsáhlou a přehlednou slovní zásobu, obsahující mj. Velký česko-anglický slovník Ivana Poldaufa nebo Velký americko-český slovník Sinclaira Nicholase. Jejich součástí je i propracované fulltextové vyhledávání, namluvená výslovnost, výukový režim s možností zkoušení, možnost tvorby vlastních slovníčků a další funkce.

Program má jednoduché intuitivní ovládání a vyniká okamžitým zobrazením překladu při zápisu hledaného slova. Významy hesla jsou přehledně zpracovány a zobrazeny s barevným odlišením různých částí překladu. Program obsahuje také výukový režim se zkoušením slovíček v různých tematických lekcích. Navíc je možné doplňovat vlastní lekce i vlastní slovní zásobu do uživatelských slovníčků.


Ekonomický systém POHODA
Kontaktovat naši zákaznickou podporu.

TD-FS, Dodavatel součástí fluidních systémů v nejvyšší kvalitě

Aktuálně

Využíjte následujících pár podzimních dní na bleskový nákup vybraných produktů. Sleva 25% platí u pronájmu licencí na 2 a 3 roky a 2...
celý text  |  22. 10. 2018       
Od 7. října 2018 Autodesk sjednocuje obě verze cloudového 3D CAD systému Fusion 360. Od tohoto data budou mít všichni uživatelé k dispo...
celý text  |  21. 09. 2018       
Máte platný pronájem některého z následujících produktů? AutoCAD (Windows, Mac) AutoCAD Advance Steel AutoCAD Architecture ...
celý text  |  17. 08. 2018       
Zakupte u nás Autodesk Product Design & Manufacturing Collection a dostanete slevu na další produkt. Průmyslová sada obsahuje veškeré ...
celý text  |  08. 08. 2018       
Zakupte u nás AutoCAD 2019 a dostanete všechny oborové nástroje v jednom. AutoCAD ONE - pevná licence 1 rok pronájmu za 34 770...
celý text  |  22. 07. 2018       
všechny aktuality

Přístupy

dnešní návštěvy: 312
stránky již navštívilo 467641 uživatelů
Top Rating / TD-IS

TD-IS  TD-IS  TD-IS  TD-IS

Úvod  .  O společnosti  .  Produkty  .  Kontakty  .  Zaměstnání  |  Mapa webu
stáhnout program TeamViewer
Zpět nahoru