Tisk  |    Mapa webu  |    Přihlášení do systému
česky     english     |    19. 08. 2019

Úvod  >  Produkty  >  IBM Tivoli Storage Management  >  Popis řešení

IBM Tivoli - Popis řešení

Zálohování a obnova dat

Zálohy jsou kopie aktivních i neaktivních souborů, které se ukládají na úložná média. V případě, že dojde k poruše online zařízení, k chybě dat, nebo k nechtěnému smazání souboru, je možno data opět obnovit na stejném, nebo na novém hardware.

Dlouhodobé archivování a vyhledávání dat

Datové archivy jsou kopie aktivních i neaktivních dat, které se kopírují z online úložných médií na offline média (pásky, DVD,….). V archivech lze uchovávat kopie důležitých dat, sejmuté v určitém časovém okamžiku, popř. lze do nich přesunout nepoužívaná data a uvolnit tak prostor na nákladnějších diskových polích. Stejně jako zálohovaná data lze i datové archivy spravovat po určitou dobu, jejíž dodržení je systémem zajištěno.

Zálohování speciálních aplikací

TSM je možné rozšířit o produkty, které umožní on-line zálohování databází, mailových aplikací nebo ERP systémů, o přímé zálohování diskových polí typu SAN a další.

  • IBM Tivoli Storage Manager for SAN - LAN Free
  • IBM Tivoli Storage Manager for Space Management - HSM
  • IBM Tivoli Storage Manager for ERPl - Online záloha SAP R/3
  • IBM Tivoli Storage Manager for Mail - Online záloha MS Exchange a IBM Lotus Domino
  • IBM Tivoli Storage Manager for Application Servers - Online záloha WebSphere Application Server
  • IBM Tivoli Storage Manager for Databases - Online záloha Oracle, Informix, MS SQL Server

Architektura řešení

Tivoli Storage Manager je aplikace typu klient/server. Jeden server může obsloužit stovky klientů. Řízení správy je velmi flexibilní. V systému existuje hierarchie administrátorů, z nichž každý má na starosti jinou úroveň řízení. Aplikaci lze spravovat z webového rozhraní z libovolného počítače na síti. Pro minimalizaci objemu přenášených dat používá TSM celou řadu technik, zejména pak strategii trvalého přírůstkového zálohování. Umožňuje definovat několik "storage pools", kde se kromě optických a páskových zařízení používají k ukládání i disky. Přenos dat z disku na disk představuje značnou úsporu času. Po stanovené době jsou data z diskových storage pools automaticky přemístěna na jiná, méně nákladná úložná média. Diskový storage pool je používán především pro nejaktuálnější zálohy, protože k mnoha žádostem o obnovu dat dochází právě během několika prvních hodin nebo dní po zálohování. Diskový stoarge pool slouží rovněž pro paralelní sběr dat z různých zdrojů (pásek), aby se zajistila jejich co nejrychlejší obnova. Pro vzdálené a mobilní uživatele, kteří mají k dispozici jen omezenou šířku pásma, protože se k serveru připojují přes telefonní linku, Internet nebo sítě WAN, umožňuje systém urychlit a minimalizovat běžné zálohování tím, že se z datových souborů přenášejí pouze jednotlivé byty, které se změnily od posledního zálohování (adaptive subfile differencing). Pokud dojde k přerušení spojení během přenosu dat, pokračuje TSM po obnově spojení od místa, ve kterém k přerušení došlo. Z důvodu zabezpečení, mohou být všechna data šifrována. U všech datových přenosů se za účelem lepší ochrany dat provádí automatická cyklická kontrola redundance. TSM umožňuje rovněž zálohování a obnovy kompletního obrazu celých disků. U klientů připojených k TSM sítí LAN nebo SAN a mají dostatečný diskový fond, je tento proces nejrychlejší metodou ochrany dat.

Tivoli diagram

Inteligentní uložení dat

Jádrem severu TSM je integrovaná relační databáze, která umožňuje provádět správu zálohovaných a archivovaných dat (včetně HSM) po dobu jejich platnosti. Data lze katalogizovat a přiřazovat k nim atributy ukončení platnosti a migrace až na úroveň jednotlivých souborů. Síla relační databáze se projevuje při progresivním inkrementálním zálohování a adaptivním zálohování pod úrovní souboru. Samozřejmostí je možnost udržovat téměř neomezený počet verzí souborů, z nichž každá zabírá pouze několik málo dodatečných úložných prostředků. Data jsou seskupená do logických množin na jednotlivých páskách tak, aby byl výkon při souběžných datových obnovách pro více klientů co možná nejvyšší (kolokace). Soubory, které mají prošlou dobu platnosti a jsou uložené na páskách databáze automaticky vymaže a zbývající soubory, u nichž ještě platnost nevypršela, shromáždí na jiné páskové nosiče. Prázdné pásky, které po takovém úklidu vzniknou, se pak mohou použít na uložení nových dat. Ve firmách, kde dochází často k vypršení platnosti u velkého množství dat, může tento proces přinést značnou úsporu páskových médií.

Tivoli diagram

IBM a Tivoli, jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky akciové společnosti International Business Machines Corporation v USA a/nebo v jiných zemích. Další názvy společností, produktů a služeb mohou být obchodní nebo servisní značky jiných společností © Všechna práva vyhrazena 2006

Kontaktovat naši zákaznickou podporu.

AirGas, Dodavatel součástí fluidních systémů v nejvyšší kvalitě

Aktuálně

Vážení zákazníci a zájemci o moderní univerzální technický prohlížeč, 2D a 3D dat od společnosti Oracle AutoVue , máme pro vás seznam no...
celý text  |  07. 08. 2019       
Opět tu pro vás máme nabídku, jak ušetřit při nákupu vašich oblíbených produktů. Sleva 25% u pronájmu licencí na 3-letý a 20% na 1-le...
celý text  |  21. 07. 2019       
Byla uvolněna nová verze univerzálního prohlížeče Spinfire Ultimate 11.7.0, která přináší zvýšený výkon, doplnění funkcí, nové a aktualiz...
celý text  |  18. 07. 2019       
Společnost Actify přichází s letními slevami na pořízení nových licencí univerzálního prohlížeče SpinFire v konfiguraci Client + All-impo...
celý text  |  01. 07. 2019       
Vážení zákazníci z řad konstruktérů a vývojářů, až do 11.7.2019, na vás při nákupu špičkového 3-D ovladače SpaceMouse Pro Wireless, čeká ...
celý text  |  13. 06. 2019       
všechny aktuality

Přístupy

dnešní návštěvy: 207
stránky již navštívilo 533874 uživatelů
Top Rating / TD-IS

TD-IS  TD-IS  TD-IS  TD-IS

Úvod  .  O společnosti  .  Produkty  .  Kontakty  .  Zaměstnání  |  Mapa webu
stáhnout program TeamViewer
Zpět nahoru